Tag spil

Twee dagen smeden

Nadat de basistechnieken van het draaien op de wipdraaibank tijdens de eerste bijeenkomst behandeld waren, was het tijd voor een volgend essentieel onderdeel van het draaien. Gereedschap! En omdat een deel van het gereedschap dat wij gebruiken niet verkrijgbaar is…